Zanieczyszczeniem powietrza określa się każdy szkodliwy i niebezpieczny dla naszego zdrowia składnik, który znajduje się w powietrzu.

Źródłem są głównie:

  • spaliny samochodowe, zakłady przemysłowe oraz proces spalania węgla i śmieci w gospodarstwach domowych.

Niestety wraz z rozwojem cywilizacyjnym jakość powietrza atmosferycznego stale ulega pogorszeniu. Skutki zdrowotne stanu powietrza mogą być odczuwane w momencie narażenia, jak również wystąpić po długim czasie.

Zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego i rozrodczego. W odniesieniu do układu rozrodczego narażenie organizmu na zanieczyszczone powietrze może prowadzić do niepłodności, obumarcia płodu, a także do przedwczesnego porodu. Substancje toksyczne stanowią przyczynę zaburzeń gospodarki hormonalnej.

Jak wykazują ostatnio przeprowadzone badania naukowe (WDOWIAK I IN., 2018) zanieczyszczenia powietrza szkodliwie wpływają na produkcję i jakość plemników, stężenie testosteronu oraz na prawidłową czynność jąder u mężczyzn. U kobiet prowadzą zaś do zmniejszenia rezerwy jajnikowej oraz indukcji menopauzy. 

Kolejne badanie dotyczące grupy 327 mężczyzn (średnia wieku 32 lata) z prawidłową zawartością plemników w nasieniu zostało przeprowadzone na populacji zgłoszonych do kliniki leczenia zaburzeń płodności w celach diagnostycznych. Zwiększone narażenie na każde z zanieczyszczeń powietrza takich jak: dwutlenek siarki, pył zawieszony, tlenki azotu oraz tlenek węgla zauważono u badanych mężczyzn  zwiększone występowanie odsetka plemników o nieprawidłowej budowie. Wykazano również, że zwiększone stężenie wszystkich zanieczyszczeń z wyjątkiem dwutlenku siarki (SO2 ) w miejscu zamieszkania korelowało z niższym poziomem testosteronu (RADWAN I IN., 2016).

Zwiększone narażenie na zanieczyszczone powietrze związane z nałogowym paleniem tytoniu może przyczynić się do pogorszenia jakości plemników i obniżenie ich parametrów (ilości, jakości i objętości) (PANT I IN., 2015). Natomiast szkodliwy wpływ palenia tytoniu na problemy z płodnością kobiet wiąże się z nieprawidłowymi cyklami menstruacyjnymi, cyklami bezowulacyjnymi, jak również zaburzeniami we wzroście i dojrzewaniu pęcherzyków jajnikowych (FREOUR I IN., 2008).

Sprawdź nasze inne wpisy:

1. Zioła na niealkoholowe stłuszczenie wątroby 

2. Dlaczego warto sprawdzić homocysteinę

3. Jakie właściwości ma aronia